Administration

Учебен отдел
Инспектор  Галина Кючукова
Тел. 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763
Е-mail:

Научен отдел

Светлана Колева

Тел. 042/613 758

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител
Виолета Манева

тел. 042 /613 773

Е-mail:acc@itti.uni-sz.bg

Секретар на Декана

Гергана Иванова

тел. 042/613 778

ТРЗ. Личен състав

Мария Петкова

тел. 042/613 772


 

 

Comments are closed