Обява за свободно работно място – домакин към УОС

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ –  СТАРА  ЗАГОРА обявява свободно работно място за длъжността: Домакин  към Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет. Изисквания за заемане на длъжността Средно образование Работа с компютър, предимство работа с програмен продукт за организацията и управлението на складовата дейност. Шофьорска книжка. Лични качества: Инициативност, комуникативност, оперативност Кандидатите да представят …

Continue reading

Обявява свободно работно място за длъжността „ Технически сътрудник, хигиенист“ към “Административна служба Деканат“ в Аграрен факултет при Тракийски университет.

Обявява свободно работно място за длъжността „ Технически сътрудник, хигиенист“ към “Административна служба Деканат“ в Аграрен факултет при Тракийски университет.​ Завършено средно образование Умение за комуникативност и работа в екип      ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Завежда входящата,изходящата поща и я разпределя; Съдейства при подготовката на Декански и  Факултетен съвет Поддържа хигиената на Деканата на …

Continue reading

ДО 04.08.2017 – ПОПЪЛВАНЕ СВОБОДНИ МЕСТА В ИНТЕНЗИВЕН КУРС „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО В1+“

    Тракийски университет организира курс „Английски език – ниво В1+” с продължителност 500 часа, през зимния семестър на учебната 2017/2018 г. Курсът е на преференциални цени и е предназначен за академични преподаватели, докторанти, служители на ТрУ и външни лица. За участниците – преподаватели, докторанти, служители на университета, времето за …

Continue reading

Европа в моя регион

На 05.07.2017 Тракийски университет отбеляза своето заслужено място в картата на кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“. Кампанията се организира в рамките на Европейския съюз и насърчава гражданите да открият европейски проекти в близост до тях, финансирани с европейски средства. Своят принос към инициативата дадоха доц. д-р Стефка …

Continue reading