24.02.2017 год. – Ден на отворените врати на Тракийски университет

На 24.02. 2017 г. се проведе   Ден на отворените врати на Тракийски университет. Това е повод, студенти от Тракийски университет – Стара Загора да презентират пред средношколците престижния рейтинг и акредитация на своя университет, специалностите, модерната образователна инфраструктура. Проф. Светлана Димитрова, ръководител на Центъра за кариерно развитие представи ректорското ръководство …

Continue reading

Тракийски университет организира художествена самодейност

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НАРОДНИ ТАНЦИ ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА ОТ 18:00 Ч. Място: зала за художествена самодейност на ТрУ (общежитие на ДИПКУ над МФ) Записване на нови участници – по време на репетициите до 13 март 2017 г. Художествен р-л: г-н Васил Герлимов, (GSM – 0888 441107) ЛАТИНО ТАНЦИ ПОНЕДЕЛНИК …

Continue reading

Обява за длъжността „младши експерт СДК” към ДИПКУ при Тракийски университет

ДИПКУ при ТрУ  обявява избор по документи   за  длъжността  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СДК” ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: – Приема, проверява и обработва документите на кандидатите за включване в СДК; – Отговаря за изготвянето на цялостната документация за СДК; – Съставя и съхранява досиета на специализантите; – Др. специфични изисквания, свързани със заеманата длъжност. …

Continue reading

Обява за работно място

ТРАКИЙСКИ    УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” О Б Я В А за работно място I. Изисквания за заемане на длъжността „Ветеринарен лекар“ – аналитичен специалист в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” 1. Образование – висше – ветеринарна медицина, с образователно квалификационна степен „магистър“ 2. Професионален …

Continue reading

Съобщение от Център за информационно и компютърно осигуряване при ТрУ

Уведомяваме потребителите на отдалечено ползване на университетската електронна поща (web mail), че поради инсталирането на нов софтуер, обслужващ електронните пощи, е възможно да се появят въпроси, свързани с използването му.  В случаи на проблем с електронната поща, моля обръщайте се към нас. Екипа на ЦИКО: 042/ 699 214 042/699 215