2017-2018

За мобилностите през 2017-2018 акад.година

  >> Студентска мобилност (обявата)
 – размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

Резултати:

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 1 класиране (зимен семестър)

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 

 >> Преподавателска мобилност (обявата)

 – размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

         Резултати:

–Мобилност на персонала – 1 класиране

 

Comments are closed