Такси и срокове за кандидатстване за чуждестранни студенти

image_pdfimage_print
Email This Page


• Таксите се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

За уч. 2016/2017 г.за редовно обучение те са :

– за подготвителния курс на обучение е 2 000 €

. Заплаща се след уведомителното писмо от ТрУ, че лицето е прието за студент.

–  годишната такса за редовно обучение за всеки отделен курс по специалности е:

• медицина – 6500 €

• медицина на английски език – 7000 €

• ветеринарна медицина – 3500 €

• ветеринарна медицина на английски език – 4000 €

• акушерка – 3200 €

• медицинска сестра – 3200 €

• медицински колежи – 2600 €

• всички останали специалности – 2000 €

Таксата се заплаща на два пъти в началото на всеки семестър. Заплащането на таксата може да стане по два начина:
– извън България – с банков превод по сметка на Тракийски университет Стара Загора:

TRAKIA UNIVERSITY:

IBAN – BG10 UNCR 76303400001671

BIC: UNCRBGSF

UniCredit Bulbank

BULGARIEN

6000 STARA ZAGORA

“Zar Simeon Veliki” 126

• Всеки студент, пожелал да живее на общежитие се настанява. Наемът е в рамките на 30 – 40 €.

Месечната издръжка на студент е около 150 € .

Важни дати:

Приемане на документи: от 01.04.2016 г.

Учебната 2016-2017 година започва на 14 септември 2016 г.

Необходимата виза за влизане в Р България можете да получите от посолствата ни в съответната държава. Трябва да представите удостоверение от Министерството на образованието и науката за приемането Ви, бордеро за платена такса за първия семестър и паспорт (валиден до м. октомври за годината на кандидатстването).

За повече информация търсете сайта на Тракийски университет у http://www.uni-sz.bg

По всякакви въпроси се обръщайте към отдел „Учебно- методичен":

E-mail: academic@uni-sz.bg Тел. 0359 / 042/ 699 209

 

Comments are closed