Прием на КС документи чрез ЦКПИ

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА

И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

и национален телефон 0879 120 470

                                                                                   

Благоевград         ул. Ив. Михайлов 66, ЮЗУ, I  Учебен корпус,  зала 206, тел. 0887 / 886 012

Бургас                    бул. Гладстон 47,  / Младежки културен център /, тел.  0888 / 305 539;  0889 / 184 679  и  0885 / 754 436

Варна                     ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО Вектор/ , тел. 052 / 602 183 и тел. 052 / 612 266

Велико Търново  ул. Христо Ботев 19,, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287

                                ул. Хр. Ботев № 19, ВТУ Св.св. Кирил и Методий, Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287, (след 08.06.2016 г.)

Видин                    ул. Екзарх Йосиф І № 17, ОУ Климент Охридски № 8, тел. 0887 / 327 768

Враца                    ВТУ – филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

                               ул. Антим І № 12, СОУ Козма Тричков, тел. 092 / 663 164 и 0886 / 981 155,  (след 08.06.2016 г.)

Габрово                Площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел.  0878 / 26 42 02 ул. Хаджи Димитър 4, Технически университет – Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02 ,  (след 08.06.2016 г.)

Добрич                  ул. България 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/,   тел.  058 / 580 623 и 0876 / 650 417

Казанлък             Хуманитарна гимназия Св. Св. Кирил и Методий, тел. 0431 / 62 567 ;  0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали            СОУ Отец Паисий, тел: 0886 / 676 146

Кюстендил            ул. Осми март № 8,  тел. 0876 / 796 522

Ловеч                     ул.Съйко Съев  31 / Технически колеж /, тел. 0886  / 430 997

Монтана                ул.Трети март  98, ет.1., / Младежки дом / ,  тел. 0899 / 540 931 и  0879 117 028

Пазарджик            ул. Ген. Гурко 2, ет. 2., офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

Перник                   площад Кракра, Общински младежки дом, тел.   0899 / 808 816 

Петрич                   ул. Отец Паисий № 3, ПГИТ Проф. д-р Ас. Златаров, тел. 0887 / 886 012

Плевен                   бул. Русе № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

Пловдив               ул. Цанко Дюстабанов № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив, тел. 0888 / 645 158 и 032 / 659 502

Разград                  ул. Н. Вапцаров  10, зала 118, (Общежитие за средношколци), тел. 0878 / 942 491

Русе                        ул. Николаевска 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527

Свищов                 ул. П. Ангелов 17, СОУ Д. Благоев, тел. 0882 /  342 024 и 0882 /  509 582

Силистра              бул. Македония 121, / ПГСУАУ Атанас Буров /, тел. 086 / 823 025  и  0889 / 909 141

Сливен                  ул. Граф Игнатиев 1,  (Генералска къща), тел. 0889 / 533 131 

Смолян                 бул. България 58, етаж 2,  /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0301 / 63 763

София                    бул. България 43, район Триадица, 126 Основно училище П.Ю.Тодоров, тел. 0899 / 808 816 и 02 / 850 51 52

Стара Загора        ул. Армейска 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/, Tел. 042 / 257 103  и  042 / 646 107 

Търговище           ул. Славейков № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0887 / 113 701

Хасково                 Народно читалище Заря, ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

Шумен                    ул. Съединение  105, / Младежки дом /,  тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол                    ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

 

Comments are closed