График за конкурсните изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2017/2018 г

Comments are closed