Съвет на настоятелите

Утвърден от Академичния съвет с протокол N:6/29.06.2016 с мандат 4 години:

  1. Проф. д-р Иван Божков – Председател на Съвета на настоятелите на ТрУ. Ректор на ВИЗВМ за периода 1989 – 1995 г.
  2. Г-н Александър Палешутски –  Изпълнителен директор на „Средна гора” АД, Стара Загора
  3. Г-н Бенчо Деков – Управител „Перфект  Медика” ООД, Стара Загора
  4. Проф. д-р инж. Николай Михайлов – председател на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД.  Ръководител на катедра "Пътища" в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
  5. Г-н Румен Кузманов – собственик на „КЕН” АД, Стара Загора
  6. Г-н Иван Прокопиев – Председател на Студентски съвет при ТрУ

Comments are closed